ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 90,000 BTU) โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560 ——————– จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 รายการ ดังนี้ – เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแอร์ตู้ตั้งพื้น ขนาด 90,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง