ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลละงู จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม […]

ประกาศรับสมัครพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้