ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พ.ย. 60 ฉบับที่ 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ละงู โดยท่านประธาน นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู และรองประธาน นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุภาพอำเภอ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการเข้าร่วมประชุมรับฟัง สรุปผลการตรวจมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารโรงพยาบาลละงู ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ […]