ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ——————–                     ด้วย จังหวัดสตูล จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 34 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้                     ผู้สนใจต้องการดูพัสดุ […]