สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 25 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 5 เรื่อง (เคสมาตรา 41) ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 20 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 3 เรื่อง บริการช้า จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 2 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง (เคสมาตรา 41) มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 29 ก.พ. 63

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 0 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง (เคสมาตรา 41) มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 4 เรื่อง (มาตรา 41) ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 40 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 9 เรื่อง บริการช้า จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 64 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 27 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 5 เรื่อง บริการช้า จำนวน 6 เรื่อง […]