ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ 20 เตียง

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก —————————————-                     ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————-                     ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น