ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้ง Solar Rooftop

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment